Substance Designer 2020.2.2 V10.2.2 MAC & V10.2.2.4285 WIN – CG业界UV纹理处理节点方案

Substance Designer是Ultimate 3D材料创作和扫描处理工具。它已成为PBR材料创作娱乐业的标准。创建具有完全控制和无限变化的材料。立即编辑完整的纹理集并生成将在渲染器或游戏引擎中直接处理的Substance纹理和MDL材质。

通过适用于摄影测量工作流程的滤镜和工具进行过程扫描。Substance Designer具有一整套工具和过滤器,包括:裁剪工具、颜色均衡器工具、提取通道滤镜(多角度到反照率、多角度到正常、从正常到高度)、智能补丁克隆工具、智能自动平铺工具。

版本 语言 系统 更新时间 大小 下载
V10.2.2.4285 英文 2020-12-30 373.89MB 去下载
2020.2.2 V10.2.2 英文 2020-12-30 516.10MB 去下载
V10.2.0.4050 英文 2020-10-15 373.69MB 去下载
10.2 英文 2020-10-13 742.64MB 去下载
10.1.3 英文 2020-08-12 742.64MB 去下载
V10.1.3.3687 X64 英文 2020-06-15 539.72MB 去下载
V10.1.1.3475 X64 英文 2020-04-14 539.78MB 去下载
2019.3.3 英文 2020-03-05 549.67MB 去下载
2019.3.3 英文 2020-03-05 742.64MB 去下载
2019.3.2 英文 2020-02-06 742MB 去下载
2019.3.1 英文 2020-01-29 623.01MB 去下载
2019.2.3 2683 英文 2020-01-02 507.3MB 去下载
2019.2.2 2644 英文 2019-12-30 506.7MB 去下载
2019.2.1 英文 2019-12-25 506.74MB 去下载
2019.3.0 英文 2019-12-21 623.01MB 去下载
2019.2.3 英文 2019-11-30 623.01MB 去下载
2019.2.0 2541 X64 英文 2019-11-22 506.86MB 去下载
2019.2.2 英文 2019-11-22 623.01MB 去下载
2019.1.2 2391 英文 2019-07-05 498.14MB 去下载
2019.1.0 2273 英文 2019-05-15 498.76MB 去下载
2019.1.0 2273 英文 2019-05-15 623.01MB 去下载
2018.3.4 2204 英文 2019-04-23 627.06MB 去下载
2018.3.4 2204 英文 2019-04-23 473.27MB 去下载
2018.3.1 1869 英文 2019-02-28 466.56MB 去下载
2018.3.1 1869 英文 2019-02-28 629.64MB 去下载
2018.3.0 1826 英文 2019-02-19 629.59MB 去下载
2018.3.0 1826 英文 2019-02-19 489.21MB 去下载
2018.2.0 1419 英文 2019-02-15 537.47MB 去下载
2018.2.0 1419 英文 2019-02-15 427.57MB 去下载
2018.1.2 1265 英文 2019-02-13 506.96MB 去下载

发表评论

心愿单

软件名
官网地址
软件介绍
验证码

我们尽可能满足你的心愿,请大家尽可能提供准确可靠的信息,谢谢大家!

Top