Adobe Zii V5.2.1 – Adobe CC 2020 MAC 最新破解器

Adobe CC 2019 软件已经发布有一些时候了,由于2019更换了注册模块,所以新版软件的破解出来得很慢。目前Win系统上的CC 2019软件基本上算是破解了,但是Mac上的破解来得慢一些。今天发布的Adobe Zii破解工具是由国外TNT大神制作提供,专破解 Mac 苹果系统上的Adobe CC 2019软件。

目前可以破解的Mac软件:Adobe Illustrator CC 2019、Adobe InCopy CC 2019、Adobe InDesign CC 2019、Adobe Prelude CC 2019、Adobe Premiere Pro CC 2019、Adobe Photoshop CC 2019、Adobe After Effects CC 2019、Adobe Media Encoder CC 2019、Adobe Lightroom Classic CC 2019、Adobe Adobe Audition CC 2019、Adobe Bridge CC 2019 v9.0.2、Adobe Character Animator CC 2019、Adobe Lightroom CC 2019

Adobe Zii V4.0.3 - Adobe CC 2019 MAC 最新破解器

版本 语言 系统 更新时间 大小 下载
V5.2.1 CC 2020 英文 2020-06-10 5.42MB 去下载
V5.2.0 CC 2020 英文 2020-04-21 5.80MB 去下载
V5.1.9 CC 2020 英文 2020-04-02 5.80MB 去下载
V5.1.8 CC 2020 英文 2020-02-16 5.80MB 去下载
V5.1.7 CC 2020 英文 2020-02-11 5.80MB 去下载
V5.1.6 CC 2020 英文 2020-01-29 5.80MB 去下载
V5.1.5 CC 2020 英文 2020-01-20 5.80MB 去下载
V5.1.4 CC 2020 英文 2020-01-17 5.70MB 去下载
V5.1.2 CC 2020 英文 2020-01-11 5.70MB 去下载
V5.1.1 CC 2020 英文 2019-12-14 5.70MB 去下载
V5.1 CC 2020 英文 2019-12-12 5.70MB 去下载
V5.0.9 CC 2020 英文 2019-12-03 5.66MB 去下载
V5.0.8 CC 2020 英文 2019-11-25 5.65MB 去下载
V5.0.7 CC 2020 英文 2019-11-13 5.69MB 去下载
V5.0.6 CC 2020 英文 2019-11-12 5.69MB 去下载
V5.0.5 CC 2020 英文 2019-11-11 5.95MB 去下载
V5.0.3 CC 2020 英文 2019-11-08 5.43MB 去下载
V5.0.2 CC 2020 英文 2019-11-07 5.42MB 去下载
V5.0.1 CC 2020 英文 2019-11-05 5.47MB 去下载
V5.0.0 CC 2020 英文 2019-10-28 6.41MB 去下载
V4.4.9 CC 2019 英文 2019-10-24 6.41MB 去下载
V4.4.8 CC 2019 英文 2019-10-23 6.41MB 去下载
V4.4.6 CC 2019 英文 2019-10-22 6.41MB 去下载
V4.4.5 CC 2019 英文 2019-10-14 6.41MB 去下载
V4.4.4 CC 2019 英文 2019-09-21 6.41MB 去下载
V4.4.3 CC 2019 英文 2019-09-04 6.41MB 去下载
V4.4.2 CC 2019 英文 2019-08-12 6.41MB 去下载
V4.4.1 CC 2019 英文 2019-08-05 6.67MB 去下载
V4.4.0 CC 2019 英文 2019-07-28 6.66MB 去下载
V4.3.9 CC 2019 英文 2019-07-18 6.66MB 去下载
V4.3.8 CC 2019 英文 2019-07-11 6.60MB 去下载
V4.3.7 CC 2019 英文 2019-06-21 6.60MB 去下载
V4.3.6 CC 2019 英文 2019-06-13 6.60MB 去下载
V4.3.5 CC 2019 英文 2019-06-10 6.60MB 去下载
V4.3.4 CC 2019 英文 2019-06-05 6.60MB 去下载
V4.3.3 CC 2019 英文 2019-06-03 6.60MB 去下载
V4.3.2 CC 2019 英文 2019-06-01 6.60MB 去下载
V4.3.1 CC 2019 英文 2019-05-11 6.60MB 去下载
V4.3.0 CC 2019 英文 2019-05-07 6.60MB 去下载
V4.2.9 CC 2019 英文 2019-04-20 6.60MB 去下载
V4.2.8 CC 2019 英文 2019-04-10 6.60MB 去下载
V4.2.7 CC 2019 英文 2019-04-03 7MB 去下载
V4.2.6 CC 2019 英文 2019-04-01 13.4MB 去下载
V4.2.5 CC 2019 英文 2019-03-29 8.5MB 去下载
V4.2.3 CC 2019 英文 2019-03-28 8.4MB 去下载
V4.2.2 CC 2019 英文 2019-03-26 8.9MB 去下载
V4.2.1 CC 2019 英文 2019-03-24 8.9MB 去下载
V4.2.0 CC 2019 英文 2019-03-22 17.83MB 去下载
V4.1.9 CC 2019 英文 2019-03-12 8.32MB 去下载
V4.1.8 CC 2019 英文 2019-02-15 8.31MB 去下载
V4.1.6 CC 2019 英文 2019-02-11 7.19MB 去下载
V4.1.1 CC 2019 英文 2019-01-14 4.94MB 去下载
V4.1 CC 2019 英文 2019-01-11 4.92MB 去下载
V4.0.8 CC 2019 英文 2018-12-13 4.87MB 去下载
V4.0.7 CC 2019 英文 2018-12-12 4.86MB 去下载
V4.0.5 CC 2019 英文 2018-12-06 4.88MB 去下载
V4.0.4 CC 2019 英文 2018-11-13 4.3MB 去下载
V4.0.3 CC 2019 英文 2018-11-09 4.55MB 去下载
V3.0.4 CC 2018 英文 2018-04-18 3.16MB 去下载
 • 匿名:

  2019-6-15 16:06

  怎么用啊

  回复
 • 匿名:

  2019-5-3 17:05

  怎么使用啊

  回复
 • 匿名:

  2019-3-21 12:03

  破解失败

  回复
 • 小浪:

  2019-2-22 23:02

  破解之后PS AI AE打不开了

  回复
 • raid:

  2019-2-13 10:02

  出现相同的问题,最新版4/1/6 cc2019安装后打不开

  回复
 • QQ:

  2018-12-28 16:12

  百度云链接挂了

  回复
 • 匿名:

  2018-12-28 16:12

  百度云链接挂了

  回复
 • 匿名:

  2018-12-20 16:12

  为什么破解后ai,ps都打不开了

  回复
  • 匿名:

   2019-2-22 23:02

   破解之后PS AI AE都打不开了

 • 匿名:

  2018-12-20 09:12

  破解器没用啊 ,破解了还是7天过期!

  回复
 • 匿名:

  2018-12-14 17:12

  用不了了呀

  回复
 • 匿名:

  2018-12-13 12:12

  用了还是试用,没有成功

  回复
 • 匿名:

  2018-12-10 14:12

  4.0.5并没有破解成功。

  回复
 • 匿名:

  2018-12-7 13:12

  破解完之后,打开还是能看到试用的天数,算是破解了吗

  回复
 • 匿名:

  2018-11-21 09:11

  为什么最新版破解成功还是显示试用期7天

  回复
 • 匿名:

  2018-4-19 23:04

  怎么打不开呀

  回复

发表评论

匿名进行回复 取消回复

心愿单

软件名
官网地址
软件介绍
验证码

我们尽可能满足你的心愿,请大家尽可能提供准确可靠的信息,谢谢大家!

Top